Tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse af repti-.zoo varmemåtter

 

Tilbagekaldelse af repti-zoo varmemåtter

 

Efter dialog med sikkerhedsstyrelsen, er det blevet pålagt, at varmemåtter af mærket Repti-zoo tilbagetrækkes.


Det drejer sig om modellen SHM 5w-7w-14w-20w-28w.35w-45w. Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at varmemåtterne ikke lever op til gældende krav.


- Produktet skal være mærket med følgende oplysninger.

  Varmeplade beregnet til dyr. EN 60335-2-71 § 7.1

- Der mangler en fyldestgørende dansk brugsanvisning, som skal indeholde advarsels symboler,

  hvilket brugsanvisningen ikke indeholder. jf. EN 60335-1  § 7.12 og 7.13

- Klasse II symbol mangler jf. EN 60335-1 § 7.1

- Navn varemærke, eller identifikation på fabrikant, eller ansvarlig leverandør fremgår ikke på produktet. jf. EN 60335-1 § 7.1

- Skal opfylde IPX4 kapsling, hvis varmepladen er beregnet til at placere på gulvbelægning, skal den opfylde IPX7 kapsling. EN 60335-2-71-§25

- Dette produkt kan benyttes af børn i alderen fra 8 år og derover, samt personer med fysisk nedsat evne, hvis de er blevet vejledt i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring må ikke udføres af børn uden opsyn

- Hvis ledningen beskadiges skal denne udskiftes af producenten eller dennes service repræsentant eller lignede kvalificerede personer, så farer undgås.

- Ledningen må ikke være lettere end almindelig polycloropren beklædt ledning. H05RN-F ( 60245 IEC 57 ) Ledningen på produktet er af typen H03VV-F. jf. EN 60335-2-71 § 25

- Den faste kappe som udgør isolationen fra varmelegmet skal have en tykkelse og en forstærket isolation på mindst 0,6 mm. Dette krav opfyldes ikke

- Den udvendige type plastmateriale betragter vi som supplerende isolering. Eftersom denne isolering har en tykkelse som er tyndere end 2 mm, skal denne modstå en styrke på 3000 volt, når en hærdet stålstift påføres isoleringen. Dette plast materiale kan ikke modstå denne test.

- Der er foretaget to varmetest på produktet, da det ikke fremgår om produktet skal anvendes på  specifikt underlag.

- Temperaturstigning på trægulv blev målt til en stigning på 70K, maks. tilladte er en stigning på 60K.

- Også temperatur stigningen på overfladen blev målt til 70K, hvor en maks. tilladte stigning er 60K


 

Da der har  været flere episoder med brandskader forsaget af varmemåtter af forskellige mærker, så er det noget sikkerhedsstyrelsen har OBS på. Flere mærker er allerede blevet kaldt tilbage, og flere er nok på vej.
Vi vil gøre opmærksom på, at man altid bør bruge varmemåtter efter forskrifterne.

 

-Brug dem aldrig inde i terrariet
-Sørg for der er ventilation omkring varmemåtten
-Brug aldrig brandbart materialer rundt om måtten
-Brug altid en termostat

 

Har man købt en varmemåtte på krybdyrsiden af mærket Repti-Zoo SHM, så bedes man returnere den/dem, samt vedlægge fakturaen.
Man kan så få dem ombyttet til en ny varmemåtte fra reptile planet. Disse måtter har en indbygget sikkerheds anordning der gør, at måtten slukker, hvis den opnår en temperatur over 50 grader.

Ved spørgsmål til overstående, så kontakt mig venligst.

 

mvh:

Tonny Møller
Kurv  

Ingen varer

kr 0,00 Forsendelse
kr 0,00 Samlet

Priserne er inkl. moms.

Kasse